Pankit ja rahoituslaitokset elintärkeitä taloudelliselle kehitykselle

Finnfund rahoittaa myös pankkeja ja rahoituslaitoksia varsinkin Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Rahoituksessa käytetty väline, esimerkiksi pitkäaikainen laina tai välimuotoinen rahoitus, tukee usein rahoituslaitoksia vakavaraisuusvaatimusten täyttämisessä ja lisää niiden mahdollisuuksia myöntää luottoja esimerkiksi yrityksille ja kotitalouksille. Finnfundin rahoittamilla pankeilla onkin usein selkeä painotus esimerkiksi pk-sektorille, pieniin infrastruktuurihankkeisiin, perheyrityksiin tai kotitalouksiin.

Pankeille ja rahoituslaitoksille myönnetyn rahoituksen kerroinvaikutukset kehitysmaiden kansantalouksissa ovat huomattavat. Annettu luotto ehtoineen ohjaa myös toiminnan läpinäkyvyyteen ja muun muassa ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallintaan. Paikalliset pankit varsinkin monissa Afrikan maissa ovat myös usein liian pieniä ollakseen kannattavia. Finnfundin kaltaiselta kehitysrahoittajalta saatu, riskiä sietävä rahoitus tukee niiden kasvua paikallisilla ja alueellisilla markkinoilla.

 

Kuva: Shutterstock.com

 
 
Finnfund

Teollisen yhteistyön
rahasto Oy (FINNFUND)

Uudenmaankatu 16 B
PL 391 00121 Helsinki
puh. 09 348 434
faksi 09 3484 3346
www.finnfund.fi