Rahastojen kautta oman pääoman ehtoisia sijoituksia vaikeimmille markkinoille

Noin neljännes Finnfundin sijoituksista on kanavoitu kehitysmaihin rahastojen kautta. Rahastosijoitukset kohdistuvat pääosin matalatuloisiin maihin ja ensisijaisesti Afrikkaan. Yhteensä Finnfund oli vuoden 2014 loppuessa mukana 40 rahastossa, joihin oli sijoitettuna yhteensä noin 80 miljoonaa euroa eli keskimäärin noin 2 miljoonaa euroa rahastoa kohti.

Rahastojen kautta Finnfund rahoittaa pääasiassa pieniä ja keskisuuria paikallisia yrityksiä, joiden rahoittaminen suoraan olisi vaikeaa tai mahdotonta kustannustehokkaasti. Painopiste on rahastoissa, jotka rahoittavat liiketoiminnan laajentamisessa tarvittavia investointeja, joita ei voida toteuttaa ilman rahastojen tarjoamaa oman pääoman ehtoista rahoitusta.

Rahastosijoitukset pienentävät matalatuloisessa maassa toimimisen riskiä

Rahastojen hallinnointiyhtiöt toimivat usein kohdealueella paikallisesti. Koska riskirahoituksen tarjoaminen pk-yrityksille on matalatuloisissa maissa melko uutta toimintaa, sijoituksia tekevät ja hallinnoivat yleensä tiimit, joissa kehittyneiltä markkinoilta hankittu pääomasijoituksen osaaminen yhdistyy paikallisten markkinoiden perusteelliseen tuntemiseen. Rahastoja käyttämällä Finnfund pienentää matalatuloisissa maissa toimimisen riskiä.

Finnfund on sijoittanut myös muutamiin toimialarahastoihin, jotka keskittyvät esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, kestävään metsätalouteen tai pienrahoitukseen. Nämä rahastot toimivat tyypillisesti useissa maissa ja välittävät toimialaosaamista yli rajojen.

Finnfundin kanssasijoittajat rahastoissa ovat useimmiten kehitysrahoittajia. Mukana on myös kohdemaiden omia vakuutus- ja eläkeyhtiöitä. Sen sijaan ulkomaiset instituutiosijoittajat tulevat mukaan yleensä vasta, kun näyttöä onnistuneesta sijoitustoiminnasta on saatu. Sitä mukaa kuin aiemmin haastavana pidetty maa tai toimiala kehittyy ja pääomasijoitustoiminta vakiintuu, instituutiosijoittajien kiinnostus rahastoihin kasvaa ja Finnfundin kaltaiset kehitysrahoittajat voivat siirtyä rahoittamaan uusia kohteita, joihin kaupallista rahoitusta ei vielä ole tarpeeksi saatavilla.

Tyypillisesti rahastot perustetaan noin kymmenen vuoden määräajaksi. Yleensä rahasto sijoittaa saamansa varat muutaman ensimmäisen vuoden aikana, minkä jälkeen painopiste siirtyy sijoituskohteiden kehittämiseen ja lopulta irtautumiseen. Finnfundin sijoitussitoumukset rahastoihin vaihtelevat yleensä viidestä kymmeneen miljoonaan euroon.

Rahastojen sijoituskohteilta 300 miljoonaa euroa verotuloja kohdemaille

Useimmat kehitysmaihin sijoittavat rahastot on rekisteröity kansainvälisiin finanssikeskuksiin. Afrikkaan sijoittavat rahastot on yleensä rekisteröity Mauritiukselle. Toinen paljon käytetty rekisteröintimaa on Luxemburg (ei enää uusia sijoituksia). Rekisteröintimaat ovat läpivirtauspaikkoja, joiden kautta monista eri maista tulevat sijoitukset kanavoidaan varsinaisiin kohdemaihin. Rahastot eivät maksa veroja rekisteröintimaissa, mutta rahastojen sijoituskohteet maksavat veroja kohdemaissa ja sijoittajat kotimaissaan. Vuonna 2013 Finnfundin rahastojen kautta rahoittamat yritykset maksoivat kohdemaissa veroja ja veronluontoisia maksuja yhteensä noin 300 miljoonaa euroa, eli enemmän kuin muiden instrumenttien kautta rahoitetut yritykset yhteensä (133 miljoonaa euroa).

Finnfund vastustaa kohde- tai rekisteröintimaissa tapahtuvaa veronkiertoa, korruptiota ja rahanpesua. Selvitämme kanssasijoittajiemme ja hallinnointiyhtiöiden taustat ja edellytämme rahastoilta huolellisia selvityksiä sijoituskohteista sekä perusteellista raportointia muun muassa niiden maksamista veroista. Monien muiden kehitysrahoittajien kanssa kannustamme rekisteröintimaita läpinäkyvien pelisääntöjen luomiseen sijoittamalla vain sellaisiin rahastoihin, jotka on rekisteröity OECD:n Global Forumissa sovittuja asteittain tiukkenevia vaatimuksia noudattaviin maihin. Vuonna 2014 päivitetty lista maista, joihin rekisteröityihin rahastoihin Finnfund ei osallistu, sisälsi 24 maata (Brunei, Dominikaaninen tasavalta, Mikronesia, Guatemala, Libanon, Liberia, Marshallinsaaret, Nauru, Panama, Sveitsi, Trinidad ja Tobago, Vanuatu, Andorra, Anguilla, Antigua ja Barbuda, Itävalta, Barbados, Kypros, Israel, Luxemburg, St Lucia, Seychellit, Turkki, Brittiläiset Neitsytsaaret).

 

Kuva: Kilombero Teak Valley Company, Tansania

 
 
Finnfund

Teollisen yhteistyön
rahasto Oy (FINNFUND)

Uudenmaankatu 16 B
PL 391 00121 Helsinki
puh. 09 348 434
faksi 09 3484 3346
www.finnfund.fi