Muut liitetiedot

1000 EUR


2014 2013
Muut vastuusitoumukset


Takaukset muiden puolestaKokonaismäärä 0 323


Vastuu 0 81
Maksamattomat investointisitoumukset


Sopimuksiin perustuvat sitoumukset 146 100 96 900
Erityisriskirahoitus (kumulatiivinen)


Johtokuntapäätökset 50 204 47 505

Valtion osuus riskistä 25 129 23 695

Valtion osuus riskistä, % 50% 50%

Maksatukset 18 614 723
Muut

Yhtiö toimii luotonantajana yhteensä 39,0 miljoonan USD:n rahoitusjärjestelyissä, joihin liittyvät riskit ovat 36,8 miljoonan USD:n osalta sopimuksilla siirretty muille rahoituslaitoksille.

16.3.2007 päivätyn vuokrasopimuksen mukainen vastuu toimitilojen remontista on n. 37 500 euroa.
Asiakasvarat

Yhtiön hallinnassa oli 31.12.2014 Suomen valtion omistamia varoja 766 146,42 euroa. Yhtiö hallinnoi asiakasvaroja Suomen valtion lukuun Finnpartnership–liikekumppanuusohjelman hallinnointia koskevan ulkoasiainministeriön kanssa solmitun sopimuksen nojalla.
Lähipiirilainasaamiset ja -vastuut sekä liiketoimet lähipiirin kanssa

Tilikauden aikana ei ole tapahtunut esittämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia lähipiiriliiketoimia
Käytetyt valuuttakurssit EUR/USD 1,2141

31.12.2014 EUR/CVE 108,3099
 
 
Finnfund

Teollisen yhteistyön
rahasto Oy (FINNFUND)

Uudenmaankatu 16 B
PL 391 00121 Helsinki
puh. 09 348 434
faksi 09 3484 3346
www.finnfund.fi