Rahoituslaskelma

1 000 EUR


2014 2013
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Saadut maksut liiketoiminnasta 40 857 57 906
Tehdyt sijoitukset liiketoimintaan -72 747 -34 815
Saadut osingot liiketoiminnasta 332 1 532
Saadut korot liiketoiminnasta 6 351 5 656
Maksetut korot liiketoiminnasta -650 -857
Saadut maksut liiketoiminnan muista tuotoista 2 563 3 192
Maksut liiketoiminnan kuluista -9 101 -7 927
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) -32 395 24 687INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -138 -159
Saadut maksut myydyistä hyödykkeistä 0 0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -138 -159RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Maksullinen osakeanti 18 025 10 014
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -40 933
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 50 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -19 515 -22 062
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -1 490 -2 981VALUUTTAKURSSIMUUTOKSET (D) -2 150 -141RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C+D)
lisäys (+) vähennys (-)
-36 173 21 406RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA (1.1.) 54 756 33 350
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA (31.12.) 18 583 54 756

-36 173 21 406
 
 
Finnfund

Teollisen yhteistyön
rahasto Oy (FINNFUND)

Uudenmaankatu 16 B
PL 391 00121 Helsinki
puh. 09 348 434
faksi 09 3484 3346
www.finnfund.fi