Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Helsinki, 26. päivänä maaliskuuta 2015

Ritva Laukkanen
puheenjohtaja

Kari Alanko
johtokunnan jäsen

Tuukka Andersén
johtokunnan jäsen

Pekka Hukka
johtokunnan jäsen

Tuuli Juurikkala
johtokunnan jäsen

Pirita Mikkanen
johtokunnan jäsen

Tuula Ylhäinen
johtokunnan jäsen

Jaakko Kangasniemi
toimitusjohtaja

 

 

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsinki, 27. päivänä maaliskuuta 2015 

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Juha Wahlroos
KHT

 

 
 
Finnfund

Teollisen yhteistyön
rahasto Oy (FINNFUND)

Uudenmaankatu 16 B
PL 391 00121 Helsinki
puh. 09 348 434
faksi 09 3484 3346
www.finnfund.fi