Vastuullista toimintaa kehitysmaissa

Miro Africa
 

 

Finnfundin kehityspoliittisena erityistehtävänä on myönteisten kehitysvaikutusten aikaansaaminen kohdemaissa. Finnfund edistää yritysvastuun toteutumista sekä omassa että yhteistyökumppaniensa toiminnassa. Vastuu toiminnan taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista sekä läpinäkyvästä ja hyvästä hallinnosta ovat keskeisiä Finnfundin päätöksentekoa ohjaavia tekijöitä.

Finnfund arvioi ennakoituja kehitysvaikutuksia ennen sijoituspäätöstä ja kerää hankeyhtiöiltä vuosittain tietoja toteutuneista kehitysvaikutuksista.

Tutustu yritysvastuuraporttiin tällä sivustolla tai lataa raportti pdf-tiedostona materiaalipankista.


”Oman toiminnan haitallisten seurausten minimointi on vain vähimmäistavoite. Toimintamme synnyttää positiivista kehitystä ja vahvistaa rahoittamiemme yritysten vastuullisuutta  sidosryhmilleen.”

- Tapio Wallenius, neuvonantaja

 

Tapio Wallenius
 

 

 Kuva: Miro Forestry Company ja Finnfund

 
 
Finnfund

Teollisen yhteistyön
rahasto Oy (FINNFUND)

Uudenmaankatu 16 B
PL 391 00121 Helsinki
puh. 09 348 434
faksi 09 3484 3346
www.finnfund.fi