Ihmisoikeudet kohdemaissa

Useissa Finnfundin kohdemaissa on yleisesti tiedossa olevia ongelmia ihmisoikeusasioissa. Finnfund pyrkii omalla toiminnallaan ja mukanaolollaan edistämään ihmisoikeuksien toteutumista rahoittamissaan hankkeissa käytettävissään olevin keinoin.

Finnfundin myöntämän rahoituksen ehtona on lähtökohtaisesti, että rahoituksen saaja sitoutuu sopimusteitse noudattamaan Kansainvälisen työjärjestö ILOn (International Labour Organization) keskeisiä työehtoja ja –olosuhteita koskevia standardeja (core labour standards) sekä Maailmanpankkiryhmään kuuluvan kansainvälisen rahoittajan IFC:n (International Finance Corporation) ympäristö- ja sosiaalistandardeja (Performance Standards on Social and Environmental Sustainability), joissa ihmisoikeuskysymykset on otettu laaja-alaisesti huomioon.

 

 

 
 
Finnfund

Teollisen yhteistyön
rahasto Oy (FINNFUND)

Uudenmaankatu 16 B
PL 391 00121 Helsinki
puh. 09 348 434
faksi 09 3484 3346
www.finnfund.fi