Avainluvut 2010 - 20142010 2011 2012 2013 2014


Kohdemaat, kpl 29 27 30 33 32
Hankkeet, kpl 142 137 143 149 160
Rahoituspäätökset, milj. euroa 87 32 56 90 115
Rahoituspäätökset, kpl 21 14 18 20 25
Maksatukset, milj. euroa 69 43 59 34 73
Maksamattomat päätökset ja sitoumukset, milj. euroa 227 172 146 178 221
Salkku, milj. euroa 241 253 274 250 294
Oma pääoma, milj. euroa 162 186 203 215 236
Taseen loppusumma, milj. euroa 277 278 312 311 317
Henkilöstön määrä keskimäärin 46 49 49 49 51

 

 

 
 
Finnfund

Teollisen yhteistyön
rahasto Oy (FINNFUND)

Uudenmaankatu 16 B
PL 391 00121 Helsinki
puh. 09 348 434
faksi 09 3484 3346
www.finnfund.fi