ViisivuotiskatsausTulosanalyysi, milj. euroa 2010 2011 2012 2013 2014


Rahoitustuotot 11,7 10,1 12,3 13,6 12,9
Rahoituskulut -1,8 -1,4 -1,6 -1,6 -1,8
Rahoitustoiminnan kate 9,9 8,7 10,7 12,0 11,1
Liiketoiminnan muut tuotot 1,1 1,4 1,2 1,5 1,6
Hallinto, poistot ja muut kulut -6,8 -7,1 -7 -7,8 -8,4
Tulos ennen arvostuseriä, myyntejä ja veroja 4,2 3,0 4,9 5,7 4,3
Arvostuserät ja myynnit -5,3 7,4 -3,3 -3 -1,9
Verot -0,2 -1,2 -0,4 0 0
Tulos -1,3 9,2 1,2 2,7 2,4


Tase, milj. euroa 2010 2011 2012 2013 2014


Vastaavaa
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2
Sijoitukset 240,8 252,3 274,1 250,0 293,6
Vaihtuvat vastaavat 35,5 25,5 38,2 60,5 23,4

276,6 277,9 312,4 310,6 317,2
Vastattavaa
Oma pääoma 162,1 186,3 202,6 215,3 235,7
Vieras pääoma 114,5 91,6 109,8 95,3 81,5

276,6 277,9 312,4 310,6 317,2


Tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 2014


Omavaraisuusaste, % 59 67 65 69 74
Oman pääoman tuotto/v, % -0,8 4,9 0,6 1,3 1,1
 

 

 
 
Finnfund

Teollisen yhteistyön
rahasto Oy (FINNFUND)

Uudenmaankatu 16 B
PL 391 00121 Helsinki
puh. 09 348 434
faksi 09 3484 3346
www.finnfund.fi