Finnpartnership

Haaga-Helia kehittyville markkinoille

TanzaniaHaaga-Helian koulutusvienti kasvaa kehitysmaissa. Finnpartnershipin tuki on ollut tärkeä kannustin uusien markkinoiden ja kumppaneiden kartoittamisessa.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu oli ensimmäisten joukossa, kun suomalaiset korkeakoulut lähtivät selvittämään opetus- ja koulutuspalvelujen vientiä kansainvälisille markkinoille. Päänavaus oli ammatillisen opettajankoulutuspaketin myynti Ruotsiin ja Saudi-Arabiaan vuonna 2008.

Kehittyvillä mailla on tärkeä rooli, kun koulutusyhteistyöstä haetaan tulevina vuosina kasvua. Taustatukea koulutusmarkkinoiden kartoitukseen ja potentiaalisten kumppaneiden etsintään on saatu Finnpartnershipin liikekumppanuustuesta.

Haaga-Helia on hyödyntänyt liikekumppanuustukea Vietnamissa, Malesiassa, Perussa ja Botswanassa. Se käynnistää hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman Malesiassa syksyllä 2016 Disted Collegessa Penangin saarella. Vietnamissa ja Perussa etsitään yhteistyökumppaneita paikallista oppilaitoksista. Botswanaan Haaga-Helia toimitti koulutuspaketin, jolla koulutetaan 60 ammatillista opettajaa. Myös Etelä-Afrikan Tshwane University of Technology on hankkinut koulutuksen 32 opettajalle.

Team Finland -verkostosta ja –matkoista on ollut Haaga-Helialle paljon hyötyä. Ministerien tai virkamiesten johtamien liikemiesvaltuuskuntien mukana pääsee luomaan suhteita ministeriöihin ja tapaamaan potentiaalisia yhteistyökumppaneita.

Haaga-Helia myy palvelujaan ministeriöille, julkisille ja yksityisille korkeakouluille ja muille opetusta järjestäville tahoille. Uusi laki EUn ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuista avaa uusia mahdollisuuksia myös kuluttajamarkkinoilla. Suomalaisten toimijoiden kannattaisi tuoda esille vieläkin enemmän Suomen korkeaa osaamista opetusalalla.

Education Export Finland (EEF) (aikaisemmin Future Learning Finland) on vuonna 2015 toimintansa käynnistänyt koulutusviennin kasvuohjelma, joka kokoaa yhteen ja verkottaa alan suomalaiset toimijat. Tavoitteena on suomalaisen koulutusliiketoiminnan kasvattaminen kansainvälisillä markkinoilla.