New Forests Company - kestävää metsätaloutta Afrikassa

New Forests Co

Yli 85 prosenttia Itä-Afrikan väestöstä jää sähköverkon ulkopuolelle ja käyttää sen takia hiiltä pääasiallisena energialähteenä ruoanlaitossa. Yhdistettynä alueen viiden prosentin vuotuiseen väestönkasvuun, metsäkato on merkittävä tekijä ympäristön pilaantumisessa ja ilmaston lämpenemisessä.

Päiväntasaaja Itä-Afrikassa on yksi hedelmällisimmistä paikoista maailmassa voimakkaan auringonpaisteen ja kahden vuosittaisen sadekauden takia. Siksi onkin erikoista, että alueella ei ole omaa kestävää puuntuotantoa, vaan suurin osa puutuotteista tuodaan muualta.

New Forests Company (NFC) on perustettu vuonna 2004. Yhtiön visio on estää metsäkatoa. Kestävää metsätaloutta tekevä yhtiö perustaa uusia istutusmetsiä, joista suurin osa on Forest Stewardship Council™ (FSCTM) -sertifioituja. NFC on alueen toiseksi suurin yksityinen puunistuttaja, jolla on tällä hetkellä 24 000 hehtaaria istutettua puuta ja 9000 hehtaaria suojelualuetta.

NFC on Itä-Afrikan suurin paikallinen sähköpylväiden tuottaja, jolla on neljä jalostuslaitosta Ruandassa, Ugandassa ja Tansaniassa. Yhtiö on äskettäin laajentanut toimintaansa myös sahatavaraan ja kolmeen sahaan. NFC on luonut yli 2000 paikallista työpaikkaa maaseudulle, missä niitä tarvitaan eniten.

Suurena maata hyödyntävänä investoijana Afrikassa, NFC on vahvasti sitoutunut positiivisten sosiaalisten vaikutusten aikaansaamiseen ja on tähän mennessä käyttänyt yli 6,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria yhteisökehitysohjelmaan. Ohjelman piirissä on yli 400 000 henkilöä ja se sisältää 32 koulua tai koulurakennusta, 23 puhtaan veden vesipistettä, 9 terveysasemaa ja 6,5 ​​miljoonaa puutaimea pienviljelijöille. Yhteisöt ovat vahvasti mukana ehkäisemässä laiduntamista sekä palo-, varkaus- ja muita riskejä, jolloin aikaansaadaan sekä metsähanketta että sen lähiyhteisöjä hyödyttävä suhde.

NFC on pitkäaikainen sijoituskohde, koska puiden kasvaminen kestää 10 - 20 vuotta. Yhtiö ei voi tarjota suuria tuottoja varhaisessa vaiheessa. NFC ei olisi voinut saavuttaa nykyistä laajuutta ja menestystä ilman Finnfundin kaltaisia kärsivällisiä rahoittajia, jotka ovat valmiita odottamaan tuottoa saavuttaakseen merkittäviä ympäristö-, sosiaali- ja kokonaistaloudellisia höytyjä. Finnfund on ollut NFC:n kumppani vuodesta 2014 lähtien, ja on tarjonnut yhtiölle puuttuvan rahoituksen sen Ugandan ja Tansanian toimintoihin hollantilaisen kehitysrahoittaja FMOn kanssa.