Luottotietojen käyttö Itä-Afrikassa parantaa rahoituksen saatavuutta 

TansaniaItä-Afrikassa tavallisten ihmisten pankki- ja rahoituspalvelut kehittyvät, mutta palveluiden piiriin pääsy ei vieläkään ole itsestäänselvyys. Yksi keskeinen elementti rahoituksen saatavuuden lisäämisessä on tiedon saannin ja läpinäkyvyyden parantaminen. Ilman luottotietoja asiakas jää usein ilman lainaa tai joutuu maksamaan siitä liikaa.

Islantilainen CreditInfo on erikoistunut luottotietokantojen ja -toimistojen perustamiseen kehittyvissä maissa. Se sai ensimmäisenä yrityksenä toimiluvan luottotietotoimiston avaamiseen Tansaniassa. Vuonna 2015 yhtiö aloitti toimintansa myös Keniassa. Finnfund on myöntänyt lainan CreditInfon Tansanian ja Kenian luottotietotoimistojen liiketoiminnan perustamisinvestointeihin.

Tansaniassa rahoitussektorin haasteena on ollut yksittäisen henkilöasiakkaan tunnistamisen vaikeus. Maassa ei ole sosiaaliturvatunnusta tai muuta yksinkertaista tapaa tunnistaa asiakas luotettavasti. Asiointi pankissa on myös monille uutta ja kiusaus hakea lainaa useammasta pankista yhtä aikaa saattaa olla suuri. CreditInfo on toimittanut Tansanian keskuspankille tietokantajärjestelmän, jolla voidaan rakentaa toimiva luottotietokanta keräämällä rahoituslaitoksilta ja yrityksiltä tietoa asiakkaiden luotoista ja maksuhistoriasta.

CreditInfon luottotietotoimistot tuottavat rahoituslaitoksille ja yrityksille raporttien lisäksi myös analyysi- ja automaatiotyökaluja, joiden avulla voidaan tarkistaa luottotiedot ja luoda ennuste asiakkaan luottokäyttäytymisestä. Tämä lisää lainauksen laatua ja tehokkuutta, parantaa riskienhallintakäytäntöjä, pienentää väärinkäytösten mahdollisuuksia ja laskee asiakkaiden maksamia marginaaleja. Vastuullisesti asiansa hoitaneiden asiakkaiden on mahdollisuus kilpailuttaa rahoituksen tarjoajia moitteettoman luottotietohistoriansa ansiosta. Työnantajat ovat alkaneet myös pyytää työnhakijoilta luottotietohistoriaa työntekijöiden luotettavuuden arvioimiseksi.

CreditInfo Tansania ja Kenia järjestävät aktiivisesti koulutustilaisuuksia asiakkailleen ja muille sidosryhmille luottotietojen käytön hyödyllisyydestä ja mahdollisuuksista.