Pankit ja rahoituslaitokset elintärkeitä taloudelliselle kehitykselle

Finnfund rahoittaa myös pankkeja ja rahoituslaitoksia Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa. Rahoituksessa käytetty väline, esimerkiksi pitkäaikainen laina tai välimuotoinen rahoitus, tukee usein rahoituslaitoksia vakavaraisuusvaatimusten täyttämisessä ja lisää niiden mahdollisuuksia myöntää luottoja esimerkiksi yrityksille ja kotitalouksille. Finnfundin rahoittamilla pankeilla on usein painotus esimerkiksi pk-sektorille, pieniin infrastruktuurihankkeisiin, perheyrityksiin tai kotitalouksiin.

Pankeille ja rahoituslaitoksille myönnetyn rahoituksen kerroinvaikutukset kehitysmaiden kansantalouksissa ovat huomattavat. Annettu luotto ehtoineen ohjaa myös toiminnan läpinäkyvyyteen ja muun muassa ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallintaan. Paikalliset pankit varsinkin monissa Afrikan maissa ovat myös usein liian pieniä ollakseen kannattavia. Finnfundin kaltaiselta kehitysrahoittajalta saatu, riskiä sietävä rahoitus tukee niiden kasvua paikallisilla ja alueellisilla markkinoilla.