Osakkeenomistajat ja osakepääoma 31.12.2015Osakepääoma 166 989 130 euroa


Suomen valtio 93,4 %
Finnvera Oyj 6,5 %
Elinkeinoelämän keskusliitto r.y 0,1 %