Hallintoneuvoston lausunto

Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa tutustunut johtokunnan ja toimitusjohtajan laatimiin toimintakertomukseen ja tilin­päätökseen sekä tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2015. Hallintoneuvosto ilmoittaa lausunnossaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei sillä ole huomauttamista toiminta­kertomuksen ja tilinpäätöksen johdosta eikä johtokunnan jakokelpoisten varojen käsittelyä koskevaan esitykseen.

Helsingissä 6. päivänä huhtikuuta 2016


Erkki Tuomioja

Eija Hietanen

Seppo Kallio

Simo Karetie

Johanna Karimäki

Johanna Kotaviita

Riitta Myller

Aila Paloniemi

Mika Raatikainen

Pertti Salolainen

Tapani Tölli

Anne-Mari Virolainen