Muut liitetiedot

1000 EUR
Muut vastuusitoumukset


Yhtiö on solminut toimitiloistaan kaksi pitkäaikaista vuokrasopimusta. Sopimus A:n vuokra-aika alkoi 1.1.2014 ja se on voimassa ensin 3 vuoden määräajan 31.12.2016 asti, minkä jälkeen toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. Sopimus B:n vuokra-aika alkaa 1.1.2016 ja se on ensin voimassa 3 + 2 + 2 vuoden määräajan siten, että se voidaan irtisanoa päättymään 31.12.2018, 31.12.2020 tai 31.12.2022, minkä jälkeen se on voimassa toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa 1.3.2016.

2015 2014


Seuraavalla tilikaudella maksettavat 441 382


Myöhemmin maksettavat 815 282
Muut vastuutYhtiö toimii luotonantajana yhteensä 24,9 miljoonan USD:n rahoitusjärjestelyissä, joihin liittyvät riskit ovat 23,4 miljoonan USD:n osalta sopimuksilla siirretty muille rahoituslaitoksille.

Maksamattomat investointisitoumukset

Sopimuksiin perustuvat sitoumukset 131 500 140 800

Erityisriskirahoitus (kumulatiivinen)

Johtokuntapäätökset 111 060 52 812

Valtion osuus riskistä 50 000 26 480

Valtion osuus riskistä, % 45% 50%

Maksatukset 26 147 18 614
Lähipiirilainasaamiset ja -vastuut sekä liiketoimet lähipiirin kanssa

Tilikauden aikana ei ole tapahtunut esittämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia lähipiiriliiketoimia
Taseen ulkopuoliset varat

Yhtiön hallinnassa oli 31.12.2015 Suomen valtion omistamia varoja 725 941,70 euroa. Yhtiö hallinnoi asiakasvaroja Suomen valtion lukuun Finnpartnership–liikekumppanuusohjelman hallinnointia koskevan ulkoasiainministeriön kanssa solmitun sopimuksen nojalla.
Käytetyt valuuttakurssit

31.12.2015 EUR/USD 1,0887