Avainluvut 2011 - 20152011 2012 2013 2014 2015


Kohdemaat, kpl 27 30 33 32 33
Hankkeet, kpl 137 143 149 160 160
Rahoituspäätökset, milj. euroa 32 56 90 115 84
Rahoituspäätökset, kpl 14 18 20 25 18
Maksatukset, milj. euroa 43 59 34 73 77
Maksamattomat päätökset ja sitoumukset, milj. euroa 172 146 178 221 235
Salkku, milj. euroa 253 274 250 294 329
Oma pääoma, milj. euroa 186 203 215 236 251
Taseen loppusumma, milj. euroa 278 312 311 317 377
Henkilöstön määrä keskimäärin 49 49 49 51 56