Finnpartnershipin tuella koulutusta, osaamista ja työpaikkoja kehitysmaihin

Vuonna 2015 Finnpartnershipin liikekumppanuustuen kysyntä nousi ennätysmääräisesti edellisvuodesta. Uusia liikekumppanuustukihakemuksia vastaanotettiin 191 kappaletta. Hankkeita käsiteltiin hallinnointisyklin mukaan 185 kappaletta, joista 167 hyväksyttiin. Tukea myönnettiin yhteensä 7,4 miljoonaa euroa. Tarkempia tietoja toimintavolyymistä on johtokunnan toimintakertomuksessa.

Vuoden 2011 liikekumppanuustukihankkeista 74 yritystä on jättänyt viimeiset seurantaraporttinsa. Näille yrityksille on maksettu tukea yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. Yrityksistä 40 prosenttia ilmoitti hankkeensa onnistuneen hyvin, 8 prosenttia hankkeista oli vielä kesken. Yritykset ovat investoineet kohdemaihin noin 20,3 miljoonaa euroa eli noin kuusitoista kertaa maksetun tuen määrän.

Yritykset ovat työllistäneet noin 2 000 henkilöä. Suoraan työllistettyjä on 636 henkilöä, joista 36 prosenttia on naisia. Hankkeista 38 prosenttia sisälsi teknologian ja tietotaidon siirtoon liittyviä kehitysvaikutuksia. Hankkeisiin sisältyvän koulutuksen tavoitteena on kohdemaan työväestön henkisen pääoman lisääminen ja henkilökuntaa onkin koulutettu joka toisessa hankkeessa.

 

Matchmaking-palvelu saattaa yhteen suomalaiset ja kehitysmaayritykset

Vuonna 2015 ohjelma vastaanotti 364 liiketoiminta-aloitetta kehitysmaayrityksiltä, mikä on yli 60 prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden aikana Matchmaking-tietokantaan rekisteröitiin yhteensä 161 hakemusta eli kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä vuotena. Seurannassa 38 prosenttia työstetyistä hakemuksista oli johtanut jatkoselvityksiin yhteistyön aloittamiseksi.

 

Esimerkkejä Finnpartnershipin tukemista hankkeista Afganistan turvallisuuspalvelujen alihankintaa
Algeria jätevedenpuhdistuslaitosten laitteiden kokoonpano
Bolivia uusiutuvan energian ratkaisujen myynti
Brasilia biomassan käsittelyratkaisuja ja huoltopalveluja
Chile kumi- ja muovituotteita kaivosteollisuudelle
Costa Rica johtamiskoulutusta
Egypti ilmanpuhdistuslaitteiden ja puhdastilakonseptien suunnittelu-, myynti-, asennus- ja huoltoverkosto
Eritrea ammatillisten koulutuspalvelujen lisensiointi kehitysmaihin
Etelä-Afrikka biokaasulaitoksia
Etiopia kahvipaahtimo ja orgaanisen kahvin tuonti Eurooppaan
Filippiinit waste-to-energy jätteenkäsittelylaitoksia
Gambia sahatuotantolaitos
Ghana ekokäymälöitä ja huoltoa Intiassa, Ghanassa ja Keniassa
Indonesia koulutuspalvelujen lisensointi
Intia testaus- ja laboratoriotoimintaa
Irak suurkeittiö- ja ravintolalaitteiden valmistus, jakelu ja asennus
Iran terveydenhuollon verkkosovellus
Jordania rekrytoinneissa ja henkilöstön kehittämisessä hyödynnettävän teknologian lisensointi
Kazakstan tekonurmen tuonti
Kenia elokuvien ja muun mediasisällön verkkoalusta
Kuuba viestintäratkaisuja
Namibia silkkituotteita kansainvälisille markkinoille
Nigeria aurinkoenergialla toimivia laitteita
Myanmar merenkulkuoppilaitos
Pakistan aurinkovoimala
Somalia infrastruktuurihankkeiden kehitys ja hallinnointi
Uganda matkailu
Vietnam aloe vera -juomien tuonti Suomeen
Zimbabwe myynti-, varaosa-, koulutus- ja huoltopalveluja

 

Hyväksytyt liikekumppanuustukihakemukset vuonna 2015 (%)

Muut matalan tulotason maat 5
Vähiten kehittyneet maat 28
Ylemmän keskitulotason maat 31
Alemman keskitulotason maat 37

 

Liikekumppanuustuen jakautuminen euroissa vuonna 2015 (%)

Muut matalan tulotason maat 5
Vähiten kehittyneet maat 25
Ylemmän keskitulotason maat 32
Alemman keskitulotason maat 37

 

Ammattitaitoisia opettajia kehittyviin maihin

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu oli ensimmäisten joukossa, kun suomalaiset korkeakoulut lähtivät selvittämään opetus- ja koulutuspalvelujen vientiä kansainvälisille markkinoille.

LUE LISÄÄ


 

PureWaste

Tekstiilijätteet hyötykäyttöön

Pure Waste Textiles rakentaa Intiaan tuotantomallia, jossa tekstiilijätteestä jalostuu uusia tuotteita. Tällä hetkellä tekstiilijätteestä hyödynnetään maailmassa vain noin 15 prosenttia.

LUE LISÄÄ