Rahoitusta pienille ja keskisuurille yrityksille Kambodžassa

SDGFinnfund tukee Kambodžan mikrorahoitussektoria sijoittamalla Prasac Microfinance Institutioniin, joka on yksi maan johtavista mikrorahoituslaitoksista. Prasac tarjoaa pankkipalveluita erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille kuten pienviljelijöille sekä kaupoille maaseudulla ja syrjäisillä alueilla.

Vuonna 1995 perustetun Prasacin visiona on parantaa maaseudun asukkaiden elintasoa ja edistää kestävää taloudellista kehitystä olemalla taloudellisesti kannattava mikrorahoituslaitos. Tällä hetkellä Prasac työllistää 5 895 ihmistä ja tarjoaa palveluita yli 337 000 asiakkaalle, joista yli 90 prosenttia asuu maaseudulla. Yli 80 prosenttia sen asiakkaista on naisia.

Finnfundin rahoituksen avulla jopa 6 000 uutta pienlainaa

Finnfundin ja muiden rahoittajien myöntämän lainan turvin yritys suunnittelee työllistävänsä 6500 uutta työntekijää vuoteen 2020 mennessä sekä tarjoavansa yli 6 000 uutta lainaa asiakkailleen.

”Tämä rahoitus antaa Prasacille mahdollisuuden tarjota lisää lainoja pienyrityksille sekä matala- sekä keskituloisille lainaajille, joista 85 prosenttia on naisia”, sanoo Sim Senacheert, Prasacin Chief Executive Officer.

Prasac microfinance CambodiaKambodža kuuluu matalimman tuloluokan maihin (LDC, least developed country) ja on yksi Aasian köyhimmistä maista. Suurin osa maassa toimivista yrityksistä on pieniä tai keskisuuria. Tarve helposti saavutettaville ja edullisille pankkipalveluille kasvaa nopeasti.

Rahoitus tukee Kambodžan mikrorahoitussektorin kehitystä

Finnfundin myöntämä laina on 15 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Se on osa 55 miljoonan Yhdysvaltain dollarin seniorilainaa, jonka on koonnut saksalainen kehitysrahoituslaitos DEG, Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH. Kansainvälisten rahoittajien antama tuki kuvastaa voimakasta luottamusta Kambodžan mikrorahoitussektoriin sekä maan talouden kehittymiseen.

Maa: Kambodža
Toimiala: Mikrorahoitus
Finnfundin sijoitusvuosi: 2016

Luotettavat pankkipalvelut kaikkien saataville

Mikrorahoituksen ja muiden pankkipalvelujen tukemisella pyritään siihen, että myös köyhillä olisi mahdollisuus saada käyttöönsä rahoitusta ja palveluja. Tavoitteena on vähentää taloudellista epätasa-arvoa, mikä on myös osa kestävän kehityksen tavoitteita. Luotettavilla pankkipalveluilla voi olla suuri merkitys niin yksittäisten ihmisten kuin yritysten kehitykselle.

Kehittyvillä markkinoilla merkittävä osa työpaikoista on pienissä yrityksissä, joiden pääsy perinteisten rahoituspalveluiden piiriin on usein hankalaa. Pankkipalvelut mahdollistavat luoton saamisen, säästämisen ja sitä kautta elämän paremman suunnittelun, kun rahaa ei tarvitse käsitellä käteisenä tai säilyttää kiinteänä omaisuutena. Lisäksi ne voivat lisätä valinnanvapautta elinkeinon suhteen, tuoda turvaverkkoa hädän yllättäessä sekä lisätä naisten itsemääräämisoikeutta. Monet pankkipalvelut mahdollistavat myös turvalliset rahansiirrot esimerkiksi ulkomailla asuvilta sukulaisilta.

Tällä hetkellä kaksi miljardia eli 46 prosenttia kehitysmaiden aikuisista elää pankkipalvelujen ulottumattomissa. Afrikkalaisista naisista pankkipalvelujen ulottumattomissa on peräti 70 prosenttia. Merkittävää edistymistä on kuitenkin tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana, ja varsinkin mobiilirahoituksen avulla voidaan saavuttaa myös maaseudulla asuvia.

Maailmanpankkiryhmän Independent Evaluation Groupin tekemän selvityksen mukaan pelkän mikrorahoituksen vaikutukset köyhyyden vähenemiseen eivät ole yksiselitteisiä. Köyhyyden vähentämisessä luottoja enemmän on merkitystä säästämisellä.

Lisätietoa: IEG (2016): Financial Inclusion – A foothold on the ladder toward prosperity? An evaluation of World Bank Group Support for Financial Inclusion for Low-Income Households and Microenterprises. http://ieg.worldbankgroup.org/Data/reports/financialinclusion.pdf


Lue lisää:
Prasac

 

Kuva: Prasac Microfinance Institution Ltd.