Investointeja kannattaviin ja vastuullisiin yksityisiin hankkeisiin 

Suorat sijoitukset kehitysmaiden yrityksiin ovat lisääntyneet viime vuosina. Ne ovat kuitenkin jakaantuneet epätasaisesti, sillä sijoittajat pitävät varsinkin köyhimpiin maihin tehtyjä investointeja usein liian riskipitoisina.  Monissa matalan tulotason maassa yritykset kärsivät pitkäaikaisen, kohtuuhintaisen ja riskiä sietävän rahoituksen niukkuudesta. Finnfundin tehtävänä on muiden kehitysrahoittajien tavoin kehittää vastuullista yritystoimintaa tarjoamalla riskirahoitusta hankkeisiin, joiden olisi vaikea saada kaupallista rahoitusta.

Suorissa investoinneissa teemme pitkäaikaisten investointilainojen lisäksi oman pääoman ehtoisia sijoituksia sekä tarjoamme asiakkaillemme pääomalainoja tai muuta välirahoitusta.

Osa sijoituksista kohdistuu laajennusinvestointeihin, toisissa perustetaan kokonaan uutta toimintaa. Rahoitusmuodosta riippumatta olemme aina mukana vähemmistösijoittajana – Finnfund ei tavoittele määräävää asemaa rahoittamissaan yrityksissä.

Vuoden 2016 lopussa suorien sijoitusten osuus oli 66,2 prosenttia kaikista investoinneista. Lainojen osuus oli tästä noin 54,1 prosenttia, oman pääoman ehtoisten sijoitusten osuus 30,5 prosenttia ja välirahoituksen osuus 15,4 prosenttia. Hankkeita oli yhteensä 27 maassa.

Uusia suoria rahoituspäätöksiä tehtiin vuoden aikana 17, yhteensä 105,3 miljoonan euron edestä.

Rahoittamisen lisäksi Finnfund katalysoi suomalaisten yritysten osaamista kehitysmaihin. Vuonna 2016 tehtiin 7 uutta rahoituspäätöstä hankkeisiin, joissa oli mukana suomalainen yritys. Tämä tarkoittaa, että joka kolmannessa uudessa hankkeessa oli mukana suomalainen yritys.

Yhteistyötä tehdään erityisesti sellaisten suomalaisyritysten kanssa, joilla on ratkaisuja kehitysmaiden polttaviin ongelmiin ja siksi myös mahdollisuuksia kehittyvien maiden markkinoilla. Usein mahdollisuudet liittyvät puhtaaseen teknologiaan.


Lue lisää:

Avainluvut 
Kehitysvaikutuksista
Vastuullisuudesta