Pankit ja rahoituslaitokset elintärkeitä taloudelliselle kehitykselle

Finnfund rahoittaa myös pankkeja ja rahoituslaitoksia. Finnfundin rahoittamat pankit ovat usein keskittyneet rahoittamaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä, pieniä infrastruktuurihankkeita, perheyrityksiä tai kotitalouksia.

Rahoitus tukee rahoituslaitoksia usein vakavaraisuusvaatimusten täyttämisessä ja lisää niiden mahdollisuuksia myöntää luottoja.

Vuoden 2016 lopussa pankkeihin ja rahoituslaitoksiin tehtyjen investointien osuus oli 12,5 prosenttia kaikista investoinneista.

Uusia rahoituspäätöksiä pankkeihin ja rahoituslaitoksiin tehtiin vuoden aikana kaksi, yhteensä 23,7 miljoonan euron edestä.

Pankeille ja rahoituslaitoksille myönnetyn rahoituksen kerroinvaikutukset kehitysmaiden kansantalouksissa ovat huomattavat. Annettu luotto ehtoineen ohjaa myös toiminnan läpinäkyvyyteen ja muun muassa ympäristöriskien ja sosiaalisten riskien hallintaan.

Paikalliset pankit ovat monissa köyhissä maissa myös usein liian pieniä ollakseen kannattavia. Finnfundin kaltaiselta kehitysrahoittajalta saatu, riskiä sietävä rahoitus tukee niiden kasvua paikallisilla ja alueellisilla markkinoilla.


Lue lisää:

Avainluvut
Hankkeiden kehitysvaikutuksista
Vastuullisuudesta