Hallintoneuvoston lausunto

Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa tutustunut johtokunnan ja toimitusjohtajan laatimiin toimintakertomukseen ja tilin­päätökseen sekä tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2016. Hallintoneuvosto ilmoittaa lausunnossaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei sillä ole huomauttamista toiminta­kertomuksen ja tilinpäätöksen johdosta eikä johtokunnan jakokelpoisten varojen käsittelyä koskevaan esitykseen.

Helsingissä 7. huhtikuuta 2017

Erkki Tuomioja

Eija Hietanen

Seppo Kallio

Johanna Karimäki

Johanna Kotaviita

Riitta Myller

Aila Paloniemi

Mika Raatikainen

Tapani Tölli

Pertti Salolainen

Anne-Mari Virolainen

Petri Vuorio