Muut liitetiedot

1000 EUR
Muut vastuusitoumukset


Yhtiö on solminut toimitiloistaan kaksi pitkäaikaista vuokrasopimusta. Sopimus A:n vuokra-aika alkoi 1.1.2014 ja se on voimassa ensin 3 vuoden määräajan 31.12.2016 asti, minkä jälkeen toistaiseksi 12 kk:n irtisanomisajalla. Sopimus B:n vuokra-aika alkoi 1.1.2016 ja se on ensin voimassa 3 + 2 + 2 vuoden määräajan siten, että se voidaan irtisanoa päättymään 31.12.2018, 31.12.2020 tai 31.12.2022, minkä jälkeen se on voimassa toistaiseksi 12 kk:n irtisanomisajalla. Vuokranmaksuvelvollisuus alkoi 1.3.2016.

2016 2015

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 517 441

Myöhemmin maksettavat 384 815
Muut vastuut

Yhtiö toimii luotonantajana yhteensä 16,1 miljoonan USD:n rahoitusjärjestelyissä, joihin liittyvät riskit ovat 15,1 miljoonan USD:n osalta sopimuksilla siirretty muille rahoituslaitoksille.

Maksamattomat investointisitoumukset

Sopimuksiin perustuvat sitoumukset 147 000 131 500

Erityisriskirahoitus (kumulatiivinen)

Johtokuntapäätökset 113 440 111 060

Valtion osuus riskistä 50 000 50 000

Valtion osuus riskistä, % 44% 45%

Maksatukset 42 517 26 147

Johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset alle 5 vuotta

Koronvaihtosopimus 1Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 3,750 milj. USD 10.09.2019Vaihtuva korko: USD Libor 6 kk Kiinteä korko: 1,465 %Käypä arvo 6 777,48 20 317,22

Koronvaihtosopimus 2Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 3,750 milj. USD 10.09.2019Vaihtuva korko: USD Libor 6 kk Kiinteä korko: 1,265 %Käypä arvo 19 369,00 -2 300,00

Koronvaihtosopimus 3Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 12 milj. USD 27.5.2021Vaihtuva korko: USD Libor 6 kk Vaihtuva korko: USD Libor 3 kk + 0,1565 % p.a.Käypä arvo 20 384,00 0,00
Lähipiirilainasaamiset ja -vastuut sekä liiketoimet lähipiirin kanssa

Tilikauden aikana ei ole tapahtunut esittämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia lähipiiriliiketoimia.
Taseen ulkopuoliset varat

Yhtiön hallinnassa oli 31.12.2016 Suomen valtion omistamia varoja 745 024,27 euroa. Yhtiö hallinnoi asiakasvaroja Suomen valtion lukuun Finnpartnership–liikekumppanuusohjelman hallinnointia koskevan ulkoasiainministeriön kanssa solmitun sopimuksen nojalla.
Käytetyt valuuttakurssit

31.12.2016 EUR/USD 1,0541