Finnfundin oman toiminnan ympäristövaikutukset

Hiilijalanjälki

Finnfundin toiminta kohdistuu pääasiassa kehittyviin maihin ja edellyttää siksi henkilöstön melko runsasta matkustamista kohdemaihin. Tämä synnyttää kasvihuonepäästöjä. Huolellinen tutustuminen hankkeisiin on kuitenkin tärkeää, ja kokonaisuutta arvioiden sekä hankeyhtiöiden aikaansaamaan vaikutukseen verrattuna sitä pidetään kuitenkin merkitykseltään vähäisenä.

Finnfund kehittää jatkuvasti sähköisiä työvälineitään sekä kannustaa henkilöstöään käyttämään niitä aktiivisesti ja osallistumaan esimerkiksi kokouksiin etäyhteyden avulla.

Työmatkaliikenteestä johtuvia kasvihuonepäästöjä pyritään hillitsemään kannustamalla henkilöstöä joukkoliikenteen käyttöön tarjoamalla mahdollisuus työsuhdematkalippuun ja osittaiseen etätyöhön.

Vesi, jätteet ja energiansäästö

Yhtiön omasta toiminnasta aiheutuva veden kulutus ja jätteen määrä ovat vähäisiä. Yhtiö kuitenkin pyrkii parantamaan materiaalitehokkuutta omassa toiminnassaan muun muassa vähentämällä toimistopaperin kulutusta tulostamalla kaksipuolisesti, edistämällä asiakirjojen sähköistä hallinnointia ja lajittelemalla jätteet sekä hyödyntämällä energiaa säästäviä toimistolaitteita ja valaistusratkaisuja. Yhtiön tiedossa ei ole, että sen toiminnasta olisi aiheutunut ympäristövahinkoja.