Kehitysmaarahoituksen asiantuntija

 

Teollisen yhteistyön rahasto Oy (Finnfund) on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaisia investointilainoja ja riskipääomaa yksityisten yritysten hankkeisiin kehittyvissä maissa. Rahoitamme kannattavia ja vastuullisia hankkeita, joilla on myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdealueella.

Toimimme haastavilla markkinoilla, joilla kaupallista rahoitusta on vaikea saada. Kehitysrahoituslaitoksena tehtävänämme on mobilisoida kaupallista rahoitusta yksityisten yritysten hankkeisiin, jotka vähentävät köyhyyttä ja edistävät kestävää kehitystä.

Investointikohteina yksityiset hankkeet

Finnfund sijoittaa sekä suomalaisten yritysten ja niiden yhteistyökumppaneiden hankkeisiin että hankkeisiin, joissa parannetaan merkittävästi ympäristön tilaa tai tuetaan kohdemaan taloudellista ja sosiaalista kehitystä.

Rahoitusehdot ovat markkinaperusteiset ja riippuvat hankkeiden kokonaisriskeistä. Pitkäaikaisten investointilainojen ohella teemme oman pääoman ehtoisia sijoituksia ja tarjoamme asiakkaillemme pääomalainaa tai muuta välirahoitusta. Rahoitusmuodosta riippumatta olemme mukana vähemmistösijoittajana.

Painopisteinä ovat uusiutuva energia ja kestävä metsätalous, mutta rahoitamme hankkeita myös laajasti muilla toimialoilla.

Finnfundin yhteydessä toimii ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma Finnpartnership. Se tarjoaa suomalaisyritysten ja suomalaisten kansalaisjärjestöjen kansainvälistymiseen liikekumppanuustukea ja auttaa yhteistyökumppanien sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä kehitysmaista.


Asiantuntemusta ja kontakteja

Rahoituksen lisäksi asiakkaidemme käytössä ovat Finnfundin kontaktit muihin rahoittajiin sekä pitkäaikainen kokemuksemme kehitysmaista ja eri toimialoilta.

Suorien sijoitusten lisäksi Finnfund osallistuu kehitysmaiden yksityisen sektorin rahoittamiseen myös välillisesti pääomasijoitusrahastojen kautta. Yhteistyö kehitysmaissa toimivien rahastojen ja kehitysrahoituslaitosten kanssa antaa meille arvokkaita kontakteja sekä tietoa paikallisista markkinoista ja toimialojen kehityksestä.

Finnfund kuuluu Team Finland -verkostoon, joka edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Verkosto kokoaa yhteen yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa edistävät valtiorahoitteiset toimijat ja niiden tarjoamat palvelut. Vuonna 2016 käynnistettiin verkoston uudistaminen.

Finnfund tekee myös tiivistä yhteistyötä muiden eurooppalaisten kehitysrahoittajien kanssa. Finnfund on eurooppalaisten kehitysrahoituslaitosten ryhmän EDFIn jäsen (Association of European Development Finance Institutions).
 

www.finnfund.fi