Finnpartnershipin tuella koulutusta, osaamista ja työpaikkoja kehitysmaihin

Finnpartnership on Finnfundin hallinnoima ja ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma. Se tarjoaa liikekumppanuustukea, koulutusta ja neuvontaa suomalaisyritysten ja muiden suomalaisten toimijoiden kehitysmaihin suuntautuviin, liiketaloudellisesti kannattaviin hankkeisiin.

Finnpartnershipin palveluiden avulla pyritään lisäämään suomalaisten ja kehitys­maayritysten välistä kaupallista yhteistyötä, edistämään tuontia kehitysmaista, edistämään kehitysmaiden taloudellista kasvua, monipuolistamaan niiden tuotantoa ja viennin rakennetta sekä muuten palvelemaan kohdemaiden kehitystä. 

Liikekumppanuustukea ja uusia yhteistyökumppaneita

Liikekumppanuustukea voi saada muun muassa hankevalmisteluun, yhteistyökumppanin etsintään, kehitysmaayrityksen henkilökunnan koulutukseen, asiantuntijapalveluihin liiketoimintamahdollisuuksien parantamiseksi sekä kehitysmaatuontiin. Lisäksi tukea voi saada myös ammattikoulutukseen ja tukeen paikalliselle koulutustoiminnalle,  teknologian ja ratkaisujen demonstrointiin ja pilotointiin sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa toteutettaviin hankkeisiin. Nyt myös kansalaisjärjestöt voivat hakea tukea yritysten hankkeiden tukitoimintoihin.

Finnpartnershipin Matchmaking-palvelun avulla yritykset kehitysmaasta voivat etsiä uusia yhteistyömahdollisuuksia ja ilmoittaa omista hankkeistaan, joihin etsitään liikekumppania Suomesta.

Hyviä tuloksia tuetuista hankkeista

Vuonna 2016 Finnpartnershipin vastaanotti 115 uutta liikekumppanuustukihakemusta. Hankkeita käsiteltiin hallinnointisyklin mukaisesti 122 kappaletta, joista 87 hyväksyttiin. Tukea myönnettiin yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Tarkempia tietoja toimintavolyymistä on Finnfundin johtokunnan toimintakertomuksessa.

Vuoden 2012 liikekumppanuustukihankkeista 35 yritystä on jättänyt viimeiset seurantaraporttinsa. Näille yrityksille on maksettu tukea yhteensä noin 676 000 euroa. Yrityksistä 54 prosenttia ilmoitti hankkeensa onnistuneen hyvin ja hankkeista 23 prosenttia olivat vielä kesken. Yritykset ovat investoineet kohdemaihin noin 16 miljoonaa euroa eli noin 24 kertaa maksetun tuen määrän.


Yritykset ovat työllistäneet noin 680 henkilöä. Suoraan työllistettyjä on 400 henkilöä, joista 37,5 prosenttia on naisia. Hankkeista 71 prosenttia sisälsi teknologian ja tietotaidon siirtoon liittyviä kehitysvaikutuksia. Hankkeisiin sisältyvän koulutuksen tavoitteena on kohdemaan työväestön henkisen pääoman lisääminen ja henkilökuntaa onkin koulutettu 60 prosentissa hankkeista. 

Matchmaking-palvelu yhdistää suomalaisia ja kehitysmaayrityksiä

Vuonna 2016 Finnpartnership vastaanotti 441 liiketoiminta-aloitetta kehitysmaayrityksiltä. Vuoden aikana Matchmaking-tietokantaan rekisteröitiin yhteensä 130 hakemusta ja tehtiin 107 one-to-one tiedonvälitystä, jossa kehitysmaayritys ja suomalaisyritys saatetaan yhteen. Näistä 98 kappaletta on johtanut jatkoselvityksiin yhteistyön aloittamiseksi. 

Esimerkkejä Finnpartnershipin tukemista hankkeistaAngola ilmailuturvallisuuskoulutus
Bhutan sisustustekstiilien maahantuonti
Brasilia poltinratkaisujen tarjonta ja käyttöönotto
Chile opettajankoulutuksen kehitystä
Egypti aurinkosähköjärjestelmien myynti ja huolto
Etelä-Afrikka jätteenkäsittelylaitoksen perustaminen
Etiopia puualan yrityksen perustaminen
Gambia naisyrittäjien kangasvärjäyskoulutus
Ghana metsäsektorin konsultointiyrityksen perustaminen
Indonesia puupellettitehtaan perustaminen
Intia kylmäketjuratkaisujen pilotointi
Iran elintarvikeyrityksen perustaminen
Jordania mobiilioppimiskokonaisuuden pilotointi
Kamerun merenkulkuoppilaitoksen perustaminen
Kazakstan aurinkosähköliiketoiminta
Kenia ensiapupeitteen valmistus
Kiina voimansiirtojärjestelmien valmistus
Meksiko aurinkosähköliiketoiminta
Namibia broilerikasvattamojen rakentaminen
Peru hedelmien ja vihannesten maahantuonti
Serbia elintarvikkeiden tuonti
Tansania hygieniatuotteita valmistavan yrityksen perustaminen
Thaimaa koulutustoiminnan kehittäminen
Togo maatalousliiketoiminta
Tunisia puutalojen kokoonpano
Uganda kalan ja vihannesten viljely
Valko-Venäjä vaatteiden ja kenkien tuotanto
Vietnam ohjelmistopalveluiden alihankinta

Hyväksytyt liikekumppanuustukihakemukset vuonna 2016 (%)

Muut matalan tulotason maat 7
Vähiten kehittyneet maat 16
Ylemmän keskitulotason maat 38
Alemman keskitulotason maat 39

 

Liikekumppanuustuen jakautuminen euroissa vuonna 2016 (%)

Muut matalan tulotason maat 6
Vähiten kehittyneet maat 10
Ylemmän keskitulotason maat 38
Alemman keskitulotason maat 46


Interaktiivinen graafi
Vie hiiri kaavion palkkien päälle, jos haluat tarkastella palkkien arvoja. Kaavion sisältöä voi suodattaa klikkaamalla selitelaatikossa olevia palkkien nimiä. Kaavioiden latausvaihtoehdot löytyvät kaavion oikean yläkulman valikosta.

Nest Factory

Tekstiilien maahantuoja keskittyy laatuun

Nest Factory tuo Suomeen laadukkaita ja uniikkeja tekstiilejä kehitysmaista. Intiassa ja Perussa Finnpartnership auttoi löytämään yritykselle uusia kumppaneita.

LUE LISÄÄ


 

Green Energy solar panels

Suomalaisyritys vie Egyptiin osaamista aurinkovoimassa

GreenEnergy Finland auttaa Egyptiä lisäämään uusiutuvan energian käyttöä. Aurinkosähköyritys pääsi maassa hyvään alkuun Finnpartnershipin liikekumppanuustuella.

LUE LISÄÄ