Kehitysvaikutuksia numeroina

Raportoivien yritysten määrä vaihtelee vuosittain ja toimialoittain, joten vuodet eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia. Vuonna 2015 tiedot saatiin 87 yrityksestä (82 prosenttia raportointivelvollisista yrityksistä). Vuoden 2016 tietoja kootaan kevään 2017 aikana. Lisää tietoa aiheesta kehitysvaikutukset-osiossa.

 

Kehitysvaikutuksia numeroina 2013 - 2015


2013 2014 2015
Työntekijöitä Finnfundin rahoittamissa yrityksissä 22 849 24 866 25 603
Naistyöntekijät 7 060 8 607 9 137
Rahoitettujen yritysten maksamat verot, euroa 434 419 000 277 306 982 284 781 553
Tuetut maanviljelijät 18 342 13 476 15 812
Tuotettu sähkö suorissa sijoituksissa, GWh/v 289 409 447
Mikrorahoituslainat, kpl 3 420 014 2 388 009 3 339 060
Kotimaiset ostot, euroa 285 641 407 378 703 142 299 810 573