EDFI – yhteistyötä eurooppalaisten kehitysrahoittajien kanssa

Finnfund tekee tiivistä yhteistyötä muiden eurooppalaisten kehitysrahoittajien kanssa. Varsinkin suurissa ja haastavissa hankkeissa pyritään yhteistyön avulla jakamaan riskejä, hankevalmistelua ja seurantaa. Luonnollisia yhteistyökumppaneita tähän ovat muut kehitysrahoittajat, joiden tavoitteet ja toimintaperiaatteet ovat samantapaisia kuin Finnfundin.

Finnfund kuuluu viidentoista eurooppalaisen kehitysrahoittajan ryhmään, joka tunnetaan nimellä EDFI (Association of European Development Finance Institutions). Ryhmän puitteissa vaihdetaan tietoa muun muassa yhteisrahoitusmahdollisuuksista, kohdemaista ja työskentelytapojen kehittämisestä. Esimerkiksi ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä kehitysvaikutusten arvioinnin kehittämiseen liittyen on perustettu useita työryhmiä, joissa pyritään kehittämään yhteisiä työkaluja ja jakamaan tietoa.

Suuri osa Finnfundin sijoituksista erityisesti matalatuloisiin kehitysmaihin on tehty yhteisrahoituksena muiden kehitysrahoittajien kanssa. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat olleet pohjoismaiset sisarorganisaatiot: ruotsalainen Swedfund, norjalainen Norfund ja tanskalainen IFU. Monissa hankkeissa kumppaneina ovat myös muun muassa FMO (Hollanti), CDC (Iso-Britannia), DEG (Saksa), BIO (Belgia), Sifem (Sveitsi) ja Proparco (Ranska).

Finnfund on ollut mukana myös mittavassa European Financing Partners -yhteisrahoitusyhtiössä (EFP), jonka kautta Euroopan Investointipankki ja EDFI-yhtiöt rahoittavat yksittäisen EDFI-yhtiön valmistelemia hankkeita.

Finnfund on myös mukana Interact Climate Change Facilityssa (ICCF), joka rahoittaa uusiutuvan energian ja energiatehokkuushankkeita energiapulasta kärsivissä kehitysmaissa. ICCF:n muita jäseniä ovat olleet Agence Française de Développement AFD, Euroopan investointipankki EIB sekä Finnfundin lisäksi kymmenen muuta EDFI-yhtiötä. EFP:n ja ICCF:n yhdistäminen on parhaillaan käynnissä.

Team Finland

Team Finland logoFinnfund kuuluu Team Finland -verkostoon, joka edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Verkosto kokoaa yhteen yrityksille suunnatut valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut. Tarjolla on palveluita neuvonnasta rahoitukseen ja yhteiskuntasuhteiden luomiseen.


Finnfundin tehtävänä on edistää kohdemaidensa taloudellista ja sosiaalista kehitystä tarjoamalla investointirahoitusta yksityisen sektorin hankkeisiin. Finnfundin ominta aluetta on suomalaisen osaamisen katalysoiminen kehitysmaihin. Esimerkiksi puhtaat teknologiat energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta jätehuoltoon ja kierrätykseen ovat toimialoja, joissa suomalaisilla yrityksillä on paljon osaamista ja annettavaa kehitysmaiden ongelmien ratkaisuun ja kestävän kehityksen edistämiseen.

Vuonna 2016 Team Finlandin toimintaa päätettiin alkaa uudistaa, tavoitteena tehostaa ja kehittää verkoston toimintaa. Rakenteelliset uudistukset käynnistyvät vuonna 2017.

Vuoden aikana yhteistyötä tehtiin monella tavoin niin yksittäisten hankkeiden, toiminnan laajemman kehittämisen kuin tapahtumien, kuten Slush-kasvuyritystapahtuman ja Slush Impact Day -tapahtuman yhteydessä. Finnfund osallistui myös useisiin Team Finland -vienninedistämismatkoihin.

Vuonna 2016 Team Finland -verkoston ytimen muodostivat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden ohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset toimipisteet, joita ovat Finpro, Tekes, Finnvera, Finnfund, Finnpartnership, Teollisuussijoitus, VTT, ELY-keskukset, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Suomalais-Venäläinen Kauppakamari, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari. Team Finland toimii yritysten apuna yli 80 toimipisteessä Suomessa ja eri puolilla maailmaa.

 


”Yhteistyö eurooppalaisten kehitysrahoittajien kesken lisääntyy jatkuvasti. Yhteisrahoituksen lisäksi kehitämme yhtenäisiä työskentelytapoja yhä uusilla osa-alueilla.”

- Helena Arlander, johtaja, salkun- ja riskienhallinta

Helena Arlander

 

 

Lue lisää:

EDFI
European Financing Partners
Interact Climate Change Facility
Team Finland