Maatalouden kehittäminen tuo parempia satoja ja tuloja pienviljelijälle

SDG

Afrikan maatalous nojaa voimakkaasti pienviljelijöihin ja tuottavuus on alhainen. Väestö kuitenkin kasvaa kiihtyvällä tahdilla, joten ruoantuotantoa on pystyttävä tehostamaan – ja varauduttava ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

“Tällä hetkellä maanviljely on pääosin pienviljelyä, jonka tuottavuus on kaukana esimerkiksi Yhdysvalloista, Kiinasta tai Euroopasta. Esimerkiksi maissin keskimääräinen sato on 1,5 tonnia hehtaarilta kun Yhdysvalloissa voi saada 8-10 tonnia hehtaarilta”, sanoo Gary Vaughan-Smith, joka toimii investointijohtajana SilverStreet Capitalissa.

”Meillä on mahdollisuus parantaa sadon tuottavuutta, auttaa viljelijöitä sekä luoda kysyntää korkeamman arvon tuotteille.

SilverStreet Capital hallinnoi maatalouteen keskittynyttä Silverlands-rahastoa, jota Finnfund on sitoutunut rahoittamaan 10 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla vuodesta 2011 lähtien. Rahasto on keskittynyt kehittämään Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa toimivia maatalousalan yrityksiä, jotka työskentelevät erityisesti pienviljelijöiden kanssa.

Parempia viljelymenetelmiä ja sadolle ostajia

Tällä hetkellä Silverlands on omistajana kahdeksassa yrityksessä Sambiassa, Tansaniassa, Mosambikissa, Namibiassa ja Etelä-Afrikassa. Yritykset tuottavat esimerkiksi viljaa, hedelmiä, pähkinöitä, siipikarjaa ja lihakarjaa, ostavat tuotteita pienviljelijöiltä sekä myyvät ja jalostavat niitä edelleen.

Vastuullisuus ja yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaaminen ovat toiminnan ytimessä. Maanomistuskysymyksiin ja hyvään yhteistyöhön lähiyhteisöjen kanssa kiinnitetään erityistä huomiota.


”Vastuullisuus tarkoittaa meille sitä, että toimintaa tehdään pitkäjänteisesti, sosiaalisen ja ympäristövastuun eri näkökulmat huomioiden. Se tarkoittaa myös tiivistä työskentelyä yhdessä lähellä olevien yhteisöjen kanssa varmistaaksemme, että heidän elintasonsa paranee ja vahvistaa samalla liiketoimintaa ”, sanoo ympäristö- ja yhteiskuntavastuusta sekä hyvästä hallintotavasta vastaava Julia Wakeling.

Pienviljelijöiden työn tuottavuutta pyritään parantamaan kahdella tavalla: varmistamaan, että heillä on käytössään korkeatasoisia siemeniä sekä kouluttamaan alueelle ja lajikkeelle sopivia viljelytekniikoita. Siemenet ovat GMO-vapaita – geneettisesti muunneltujen siementen käyttö on sallittu vain muutamassa Afrikan maassa, eikä Vaughan-Smithin mukaan niille olisi tarvettakaan.

Kyse on viljelytekniikoiden ja siementen laadun parantamisesta. Sitä, että oikeanlainen siemen istutetaan oikeaan paikkaan ja hoidetaan oikealla tavalla. Tämän lisäksi viljelijät tarvitsevat tuotteilleen markkinan, jonkun joka ostaa ja jalostaa niitä edelleen.

”Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tomaattisosetta valmistavaa tehdasta. Sen myötä syntyy markkina tomaateille, jotka ovat viljelijälle todella hyvä korkean arvon viljelykasvi kasvatettavaksi rotaatiossa maissin ja muiden lajikkeiden kanssa”, Vaughan-Smith selittää.

Enemmistö pienviljelijöistä on naisia

WomenKehittämistä vaatii koko maatalouden arvoketju. Vaughan-Smithin mukaan keskeisiä haasteita ovat etenkin infrastruktuurin kehittymättömyys, mikä näkyy esimerkiksi kuljetusten ja varastoinnin ongelmina. Joidenkin arvioiden mukana jopa kolmannes pienviljelijöiden sadosta menee hukkaan puutteellisen varastoinnin takia.

Haasteena on myös koulutus- ja osaamisvaje. Tähän Silverlandsin yritykset pyrkivät vastaamaan kouluttamalla aktiivisesti sekä omaa henkilöstöään että kumppaneitaan kuten pienviljelijöitä. Kansalaisjärjestöt toimivat tärkeinä kumppaneina koulutusten järjestämisessä.

Oman haasteensa tuo ilmastonmuutos, lisääntyvä kuivuus ja sään ääri-ilmiöt, jotka vaikuttavat jo nyt alueella. Siksi vesiriskien hallinta on avainasemassa: vedenkäyttöä seurataan ja säännöstellään tarkasti ja hyviä käytäntöjä koulutetaan pienviljelijöille. Kyse on pitkälti maaseudulla asuvien naisten tukemisesta ja kouluttamisesta, sillä pienviljelijöiden enemmistö, noin kaksi kolmannesta on naisia.

”Me työskentelemme kaikista köyhimpien kanssa. Ja suurin osa näistä pienviljelijöistä on naisia, sillä miehet menevät tyypillisesti töihin muualle, mutta naiset jäävät kotiin viljelemään ja pitämään huolta eläimistä.”

”Olemme tyytyväisiä, että voimme suoraan vaikuttaa näiden naisten elämään ja siihen, että he saavat rahaa suoraan heidän käsiinsä. Naiset käyttävät rahansa tyypillisesti lapsiinsa, heidän koulutukseensa ja terveydenhuoltoon. Naiset ovat ylipäätänsä tarkkoja rahankäytöstä ja he käyttävät sitä viisaasti. Naisten voimaantuminen vaikuttaa suoraan hyvinvointiin, Wakeling sanoo.

Yritykset tekevät myös yhteisöhankkeita, kuten rahoittavat koulujen ja klinikoiden rakentamista. Wakeling kuitenkin korostaa, että vaikuttavuuden näkökulmasta tärkeintä on se, että yhteisöjen hyvinvointi on itse liiketoiminnan ytimessä.

Pienviljelijöiden tulot lähes kaksinkertaistuneet

FarmersSilverlands seuraa pienviljelijöiden elintason kehitystä, ja tulokset ovat lupaavia: jos viljelijät yritysten toiminta-alueilla ansaitsevat tyypillisesti noin 700 Yhdysvaltain dollaria vuodessa, heidän kumppaneinaan toimivat pienviljelijät ovat kasvattaneet tulonsa tähän mennessä keskimäärin 1 300 dollariin.

Yritykset työllistävät myös suoraan 6 200 ihmistä, joista moni saa työpaikan myötä ensimmäistä kertaa elämässään ammatillista koulutusta. Kaikkinensa on pystytty vaikuttamaan jopa 95 000 ihmisen tulotason paranemiseen. Heidän huollettaviensa määrästä riippuen jopa 600 000 ihmisen elintaso on noussut. Työ jatkuu.

”Afrikan väestö kasvaa nopeimmin maailmassa – kahdesta ja puolesta jopa kolmeen prosenttia vuodessa. Esimerkiksi Tansaniassa on 1,5 miljoonaa ihmistä enemmän ruokittavana joka vuosi. Tilanne on kuitenkin ratkaistavissa, ja se on jopa kohtalaisen helppoa. Maatalouden tuottavuus on niin alhaista. Siihen ei tarvita edes paljon välineitä, vaan tuottavuutta voidaan helposti parantaa vain koulutuksen kautta, viljelymenetelmiä kehittämällä ja käyttämällä parempia siemeniä”, Vaughan-Smith sanoo.

”Jos pienten maatilojen tuottavuutta voidaan parantaa, ei ainoastaan ratkaista ruokaongelmaa vaan voidaan tehdä Afrikasta maataloustuotteiden viejä ja nostaa samalla kaikista köyhimpien ihmisten elintasoa.”

Maa: Kohdealueena Saharan eteläpuolinen Afrikka, sijoituksia tällä hetkellä Sambiassa, Tansaniassa, Mosambikissa, Namibiassa ja Etelä-Afrikassa; rahaston rekisteröintimaa Luxemburg
Toimiala: Rahasto / maatalous
Finnfundin sijoitusvuosi: 2011


 

Miksi kehitysmaiden maatalouden kehittäminen on tärkeää?

Maatalous on yksi Finnfundin painopistealueista, sillä tarpeet ja myös mahdollisuudet kehitysmaiden maataloustuotannon kehittämiseen ovat valtavat. Suuri osa maanviljelystä on Afrikassa edelleen pienviljelyä. Tällä hetkellä monet pienviljelijät tuottavat taloudellisesti heikommin tuottavia lajikkeita kuten maissia ja kassavaa lähinnä omaan ja paikalliseen kulutukseen. Sadon varastointi, kuljettaminen, jalostaminen ja myynti eteenpäin on usein vaikeaa.

Afrikan maatalouden kehittäminen on välttämätöntä, jotta maanosa pystyy ruokkimaan kasvavan väestönsä. Koko Afrikan maataloussektori kärsii alhaisesta tuottavuudesta, minkä lisäksi monessa maassa maatalous on keskittynyt kotimaisen ruoantuotannon tai jatkojalostamisen sijaan yksipuolisten vientihyödykkeiden viljelyyn.

Maatalouden kehittäminen voisi kuitenkin tarjota nopeimman väylän teollistumisen vauhdittamiseen. Nykyaikaisen maanviljelyn mahdollistama tuottavuuden ja tuotannon kasvu parantaa sekä maiden omaa ruokaturvaa että vahvistaa vaihtotasetta. Samalla se tukee koko maatalouden arvoketjun, kuten esimerkiksi paikallisen elintarviketuotannon kehittymistä.


Lue lisää:
• Video: Developing Sustainable Agriculture in Africa – Meeting with Silverlands / SilverStreet Capital
• Video: Agriculture & Impact in Africa – Meeting with Gary Vaughan-Smith, Silverlands / SilverStreet Capital
SilverStreet Capital 

Kuva: Silverlands