Puhdasta aurinkoenergiaa Hondurasin maaseudulle 

SDGValle SolarPuhdasta sähköä 480 000 eli lähes puolelle miljoonalle perheelle ja yli 78 000 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä vuosittain. Hondurasilainen Valle Solarin aurinkovoimapuisto on onnistunut hyvin tavoitteessaan.

Se on tuonut helpotusta maata vaivaavaan sähköpulaan, luonut työpaikkoja ja infrastruktuuria köyhälle maaseudulle sekä lisännyt uusiutuvan energian tuotantoa. Valle Solar parantaa osaltaan myös Hondurasin vaihtotasetta, kun tarve öljyn tuonnille vähenee.

Kyseessä on vuonna 2015 Tyynenmeren rannikolle Nacaomen kaupungin lähelle valmistunut aurinkovoimapuisto. Valle Solar on toinen kahdesta identtisestä aurinkovoimalasta, jotka valmistuessaan muodostivat yhdessä Latinalaisen Amerikan suurimman aurinkovoimapuiston. Voimalaitosten nimellisteho on yhteensä 100 megawattia.

Lähialueen asukkaat tärkeitä kumppaneita

Voimalaitoshankkeelle tyypilliseen tapaan hanke työllistää rakennusvaiheessa paljon paikallista työvoimaa – Valle Solarissa kiireellisenä aikana työpaikkoja oli noin 500. Nyt kun voimalaitos on toiminnassa ja kyse on lähinnä ylläpidosta, työntekijöitä on huomattavasti vähemmän – vuonna 2017 yhteensä 53.

Valle Solar on panostanut voimakkaasti ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuuteen ja erityisesti paikallisten asukkaiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Yhtiö on perustanut yhteisöhankkeita varten rahaston, jonka varojen käytöstä yhtiö ja paikalliset asukkaat päättävät yhdessä. Kuivuudesta kärsivällä alueella esimerkiksi vesihuollon parantaminen on ollut lähiyhteisöille alusta alkaen tärkeää. Nykyisin varoilla toteutetaan muun muassa terveyteen, ympäristöön, koulutukseen ja kunnallistekniikkaan liittyviä hankkeita.

Meillä on vahvat ja korkeatasoiset ympäristö- ja yhteiskuntavastuun periaatteet”, sanoo Valle Solarista vastaavan COHESSAn pääjohtaja Eduardo Arias. ”Ne ylittävät lainsäädännön vaatimukset, sillä yhteisöt ovat meille tärkeitä. Naapurimme ovat meidän kumppaneitamme.”
Valle SolarYhtiö antaa rahoitusta ja tukee useita yhteisöhankkeita rahaston kautta. Esimerkiksi vuonna 2017 rahoitettiin koululuokkien rakentamista naapuruston koululle, kaivojen poraamista ja rakentamista sekä vesitankkien rakentamista paikallisille asukkaille.

Compañía Hondureña de Energía Solarin (COHESSA) on perustanut hondurasilainen Adolfo Larach, jonka kanssa Finnfund on tehnyt yhteistyötä jo aiemmin La Vegona -vesivoimahankkeessa.

”Olemme sitoutuneet kehittämään uusiutuvan energian tuotantoa Hondurasissa pitkällä tähtäimellä ja rakentamaan pitkiä suhteita hankkeiden lähellä asuvien yhteisöjen kanssa. Tuemme heidän taloudellista ja sosiaalista kehitystään perustuen kunnioitukseen ja jatkuvaan tukeen esimerkiksi hallinnointivalmiuksien, varojen, koulutuksen ja projektien toteutuksen kanssa”, sanoo Adolfo Larach.

Valle Solarissa Finnfundin rahoitussitoumus on noin 14 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, joka koostuu sekä lainasta että välirahoituksesta. Mukana on myös muita kehitysrahoittajia, kuten Maailmanpankkiryhmään kuuluva IFC ja itävaltalainen kehitysrahoituslaitos OeEB.

Mukana suomalaista ABB:n ja Enston teknologiaa

Valle Solar Valle Solarissa on mukana suomalaista ABB:n ja Enston teknologiaa. Suomen ABB toimitti hankeelle 52 invertteri- ja keskijänniteasemaa. Yhteys yritysten välille syntyi Finnfundin kautta. Teknologiatoimittajaksi ABB seuloutui lopulta projektiyhtiön kilpailutuksen jälkeen.

Invertteriasemat sisältävät kukin kaksi Suomessa kehitettyä aurinkosähköinvertteriä oheislaitteineen. ABB:n Vaasan-tehtailla suunnitellut ja valmistetut keskijänniteasemat sisältävät puolestaan muuntajat sekä keskijännitekojeistot. Lisäksi kauppaan kuuluvat aurinkosähkölaitosten ohjaus- ja monitorointijärjestelmä sekä paikallinen huoltopalvelu.

Kaupan arvo oli ABB:n arvion mukaan noin 20 miljoonaa euroa. Kyseessä oli muutenkin merkittävä kauppa, joka toi jalansijaa pohjoisamerikkalaisten pääosin hallitsemilla Keski-Amerikan markkinoilla. Myös ABB:n laitetoimittajana toimineelle Enstolle kyseessä oli merkittävä avaus alueen markkinoille.

Taustaa hankkeesta sekä ABB:n ja Enston roolista lisää videossa.

Maa: Honduras
Toimiala: Aurinkovoimala
Finnfundin sijoitusvuosi: 2015

Uusiutuvan energian lisääminen hillitsee ilmastonmuutosta

Puhtaan energiantuotannon edistäminen on yksi Finnfundin tavoitteista. Finnfund rahoittaa sekä suoraan energiahankkeita että rahastoja, jotka ovat keskittyneet erityisesti uusiutuvan energian edistämiseen. Finnfundin investoinnit uusiutuvaan energiaan kohdistuvat yleensä voimalaitosten rakentamiseen. Niiden rakentamisen yhteydessä syntyy suoria kehitysvaikutuksia työpaikkojen luomisen ja infrastruktuurin, kuten esimerkiksi teiden rakentamisen kautta. Rakentamisvaiheessa ostetaan tyypillisesti myös paljon tavaroita ja palveluja paikallisilta toimijoilta, millä on positiivinen vaikutus varsinkin paikallistalouteen. Entistä paremmat tiet ja liikenneyhteydet mahdollistavat samalla esimerkiksi sen, että paikalliset maanviljelijät ja yritykset voivat viedä tuotteitaan myyntiin entistä laajemmalle alueelle.

Valmistuessaan voimalaitos tuottaa puhtaampaa energiaa, mikä vähentää tarvetta tuottaa energiaa saastuttavammilla tavoilla, kuten dieselgeneraattoreiden avulla. Tämä vähentää hiilidioksidipäästöjä ja tukee ilmastonmuutoksen hillintää.
Kasvanut sähköntuotanto vaikuttaa talouteen esimerkiksi lisäämällä sähköliittymiä, vakauttamalla sähkön jakelua tai halventamalla sähkön hintaa. Nämä vaikutukset yhdessä tai erikseen lisäävät taloudellista tuotantoa, joka lisää edelleen työllisyyttä ja talouskasvua.

Voimalaitosten lisäksi Finnfund rahoittaa sähköverkosta irrallaan toimivia aurinkosähköjärjestelmiä, kuten esimerkiksi Itä-Afrikassa toimivaa Mobisolia. Aurinkosähköjärjestelmät tuovat sähkön ja valon lisäksi merkittäviä hyötyjä kotitalouksille, koska ne ovat halvempia ja terveellisempiä kuin yleisesti käytetyt, tehottomat ja saastuttavat kerosiinilamput.


Lue lisää:

• Video: Puhdasta sähköä satoihin tuhansiin koteihin Hondurasissa
• International Finance Company (IFC), Stories of Impact: A Solar Plant Lights up a Community in Honduras
Aurinkopuisto tuo nopeaa lievitystä Hondurasin sähköpulaan (uutinen 8.6.2015)
• OeEB: Better living conditions through vibrant economy
• Kehitysvaikutuksia 2016: Edullista ja puhdasta energiaa koteihin ja yrityksille

Kuvat: OeEB, Itävallan kehitysrahoitusyhtiö