Pankit ja rahoituslaitokset tärkeitä taloudelliselle kehitykselle

Finnfund rahoittaa myös pankkeja ja rahoituslaitoksia. Finnfundin rahoittamat pankit ovat usein keskittyneet rahoittamaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä, pieniä infrastruktuurihankkeita, perheyrityksiä tai kotitalouksia.

Rahoitus tukee rahoituslaitoksia usein vakavaraisuusvaatimusten täyttämisessä ja lisää niiden mahdollisuuksia myöntää luottoja.

Vuoden 2017 lopussa pankkeihin ja rahoituslaitoksiin tehtyjen investointien osuus oli 13,1 prosenttia kaikista investoinneista.

Uusia rahoituspäätöksiä pankkeihin ja rahoituslaitoksiin tehtiin vuoden aikana neljä, yhteensä 33,9 miljoonan euron edestä.

Pankeille ja rahoituslaitoksille myönnetyn rahoituksen kerroinvaikutukset kehitysmaiden kansantalouksissa ovat huomattavat. Annettu luotto ehtoineen ohjaa myös toiminnan läpinäkyvyyteen ja muun muassa ympäristöriskien ja sosiaalisten riskien hallintaan.

Paikalliset pankit ovat monissa köyhissä maissa myös usein liian pieniä ollakseen kannattavia. Finnfundin kaltaiselta kehitysrahoittajalta saatu, riskiä sietävä rahoitus tukee niiden kasvua paikallisilla ja alueellisilla markkinoilla.

Lue lisää:

• Avainluvut
• Hankkeiden kehitysvaikutuksista
• Vastuullisuudesta