Suorat sijoitukset pääroolissa 

Matalan tulotason maissa yritysten on usein vaikea saada pitkäaikaista ja riskiä sietävää rahoitusta kohtuulliseen hintaan. Finnfundin tehtävä on täyttää tätä aukkoa silloin, kun kyseessä on vastuullinen yritys, joka edistää toimintamaansa kehitystä.

Valtaosa Finnfundin sijoituksista kohdistuu suoraan kehitysmaissa toimiviin yrityksiin. Suorissa investoinneissa on kyse pitkäaikaisista investointilainoista, oman pääoman ehtoisista sijoituksista sekä pääomalainoista tai muusta välirahoituksesta.

Uusia suoria rahoituspäätöksiä tehtiin vuoden aikana 19 yhteensä 114,9 miljoonan euron edestä. Vuoden 2017 lopussa suorien sijoitusten osuus oli 63,7 prosenttia kaikista investoinneista. Lainojen osuus oli tästä noin 53 prosenttia, oman pääoman ehtoisten sijoitusten osuus 35,5 prosenttia ja välirahoituksen osuus 11,7 prosenttia. Hankkeita oli yhteensä 31 maassa.

Kun katsotaan Finnfundin kaikkia sijoituksia, suorien investointien osuus oli vuoden 2017 lopussa 76,8 prosenttia (ml. rahoituslaitokset).

Osa sijoituksista kohdistuu laajennusinvestointeihin, toisissa perustetaan kokonaan uutta toimintaa. Finnfund on aina mukana vähemmistösijoittajana eikä tavoittele määräävää asemaa rahoittamissaan yrityksissä.

Finnfund rahoittaa vain kehitysmaissa toimivia yrityksiä mutta pyrkii osaltaan vauhdittamaan suomalaisten yritysten yhteistyötä kehitysmaissa. Vuonna 2017 tehtiin 6 uutta rahoituspäätöstä hankkeisiin, joissa oli mukana suomalainen yritys esimerkiksi omistajana tai teknologiatoimittajna. Tämä tarkoittaa, että 32 prosentissa uusista hankkeista oli mukana suomalainen yritys.

Yhteistyötä tehdään erityisesti sellaisten suomalaisyritysten kanssa, joilla on ratkaisuja kehitysmaiden polttaviin ongelmiin ja siksi myös mahdollisuuksia kehittyvien maiden markkinoilla. Usein mahdollisuudet liittyvät puhtaaseen teknologiaan.

Lue lisää:

• Avainluvut 
• Kehitysvaikutuksista
• Vastuullisuudesta