Käyttöehdot

Finnfundin www-sivujen käyttöehdot

Käyttäessänne Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle (”Finnfund”). Finnfundin www-sivuja (jäljempänä “Palvelu”) hyväksytte samalla alla kerrotut ehdot teitä sitoviksi. Tämän lisäksi näillä sivuilla olevat eri asiakirjat voivat sisältää muita erityisiä ehtoja.

Näiden WWW-sivujen omistusoikeus sekä tekijänoikeus (c) ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Finnfundille. Tämän perusteella sivujen kopioiminen, jakeleminen, siirtäminen, tallentaminen tai muu hyödyntäminen on kiellettyä, ellei tähän ole Finnfundin lupaa. Sivuja saa kuitenkin tarkastella tietokoneella tai vastaavalla laitteella, tulostaa niistä osia sekä käyttää niitä yksityiseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Lainattaessa aineistoa on aina ilmoitettava lähde.

Näillä WWW-sivuilla ei voida tehdä minkäänlaisia oikeustoimia Finnfundin kanssa. Näillä sivuilla annettua informaatiota ei myöskään voida missään tilanteessa pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu. Oikeustoimen tekeminen perustuu aina erilliseen kirjalliseen sopimukseen.

Finnfund pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa sivuja sekä rajoittaa niille pääsyä. Finnfund ei takaa sivujen virheetöntä ja keskeytyksetöntä käyttöä eikä vastaa sivujen käytöstä mahdollisesti aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Käyttäjä vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista kokonaisuudessaan.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään palvelua lain, hyvän tavan ja sopimusten mukaisesti. Käyttäjä vastaa siitä, ettei hän palvelua käyttäessään aiheuta häiriöitä eikä vahinkoa muille käyttäjille, Finnfundille, sen yhteistyökumppaneille tai kolmansille eikä loukkaa heidän oikeuksiaan.

Finnfundlla on oikeus keskeyttää ja estää välittömästi palvelun käyttö sellaiselta käyttäjältä, joka toimii näiden ehtojen vastaisesti.

Käyttäjä vastaa täysimääräisesti Finnfundille, sen yhteistyökumppanille, muulle käyttäjälle ja kolmannelle osapuolelle lain, hyvän tavan tai näiden ehtojen vastaisella palvelun käyttämisellä aiheuttamastaan vahingosta.

Mikäli Finnfundin sivuilla on linkkejä kolmansien osapuolten WWW-sivuille tai niiden palveluun, Finnfund ei vastaa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai palvelusta. Näille kolmansien osapuolien sivuille kirjoittautuminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Palveluntarjoaja

Nimi: Teollisen yhteistyön rahasto Oy (Finnfund)

Kotipaikka: Helsinki

Toimipaikka: Uudenmaankatu 16 B, 00120 Helsinki

Y-tunnus: 0356880-6

Puhelin (vaihde): (09) 348 434

Copyright © Teollisen yhteistyön rahasto Oy. All rights reserved.