Finnfund lyhyesti

Kehitysmaarahoituksen asiantuntija

 

Finnfund (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) on suomalainen kehitysrahoittaja, jonka missio on luoda parempaa maailmaa rahoittamalla vastuullisia yrityksiä kehitysmaissa.

Aikamme suurten haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutumisen tukeminen sekä köyhyyden poistaminen edellyttävät yksityisiä investointeja. YK:n arvion mukaan kehitysmaat tarvitsevat vuosittain jopa 2 500 miljardin dollarin arvosta uusia investointeja saavuttaakseen kestävän kehityksen tavoitteet.

Finnfund ja sen ammattimaiset kumppanit osaltaan edistävät näiden välttämättömien investointien toteutumista sekä niiden vastuullisuutta ja tuloksellisuutta.

Finnfund tarjoaa pitkäaikaista riskirahoitusta kehitysmaissa toimiville yrityksille. Hankkeilta edellytetään kannattavuutta, vastuullisuutta ja myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdemaassa. Kertynyt tuotto kanavoidaan uudelleen Finnfundin hankkeisiin kehitysmaissa.

Finnfundin rahoittamat hankkeet ovat toimivia tai perustamisvaiheessa olevia yhtiöitä, joiden toiminta tuottaa kehitysvaikutuksia kehitysmaissa ja tukee siten Suomen kehityspoliittisia tavoitteita. Yhtiöt voivat myös tehdä yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa.

Painotamme kestävälle kehitykselle tärkeitä toimialoja eli puhdasta energiantuotantoa, kestävää metsätaloutta ja maataloutta sekä rahoitusalaa.


Tarjoamme yrityksille oman pääoman ehtoista riskirahoitusta, pitkäaikaisia investointilainoja sekä kehitysmaainvestointeihin liittyvää osaamista 35 vuoden kokemuksella (ks. Finnfundin rahoitusinstrumentit).

Vuoden 2017 lopussa Finnfundin sijoitukset ja maksamattomat sijoituspäätökset ovat yhteensä noin 719 miljoonaa euroa 171 hankkeessa 39 maassa.

Hankevalmisteluun voi hakea tukea Finnpartnershipiltä, joka on Finnfundin hallinnoima ja ulkoministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma. Finnpartnership tarjoaa suomalaisyrityksille kehitysmaaliiketoimintaan liittyvää neuvontaa ja liikekumppanuustukea.

Finnfund on Team Finland -verkoston ja eurooppalaisten kehitysrahoittajien ryhmän EDFIn jäsen.

Finnfundin omistavat Suomen valtio (93,8 prosenttia), Finnvera (6,1 prosenttia) ja Elinkeinoelämän keskusliitto (EK 0,1 prosenttia).

www.finnfund.fi