Kehitysvaikutuksia numeroina

Raportoivien yritysten määrä vaihtelee vuosittain ja toimialoittain, joten vuodet eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia. Vuonna 2016 tiedot saatiin 92 yrityksestä (vuonna 2015: 89). Vuoden 2017 tietoja kootaan kevään 2018 aikana. Lisää tietoa aiheesta kehitysvaikutukset-osiossa. 


Suorat sijoitukset Rahastot Rahoitus-laitokset Yhteensä 2016 Yhteensä 2015


Suorat työpaikat 14 607 479 14 866 29 952 25 603
Naisten suorat työpaikat 4 137 185 5 177 9 499 9 137
Epäsuorat työpaikat 9 085 73 829 1 109 242 1 192 156 105 483
Naisten epäsuorat työpaikat 1 530 23 076 5 544 30 150 24 388
Verot ja veronkaltaiset maksut, milj. EUR 59 220 55 334 285
Paikalliset ostot, milj. EUR 1) 4 164 - - 4 164 300
Tuettujen viljelijöiden lukumäärä 2) 38 046 - - 38 046 15 812
Tuotettu energia, GWh 3) 720 5 899 - 6 615 3 124
Asuntolainojen lukumäärä 4)
89 57 634 57 723 8 446
Asuntolainojen määrä, milj. EUR 4)
- 386 386 397
Mikrolainojen lukumäärä 5)
1 414 694 263 041 1 677 735 3 339 060
Mikrolainojen määrä, milj. EUR 5)
1 570 251 1 821 755
Pienyrityslainojen lukumäärä 6)
5 154 452 139 457 293 236 219
Pienyrityslainojen määrä, milj. EUR 6)
111 2 182 2 293 1 547
Suomen viralliseksi ilmastorahoitukseksi raportoitava osuus Finnfundin rahoituksesta, EUR 7)


7 600 000 14 000 000

  

Vastauksia saatiin yhteensä 92 yrityksestä (vuonna 2015 yhteensä 89 yritystä). Koska osa indikaattoreista on sektorikohtaisia, niihin vastanneiden yritysten lukumäärä poikkeaa kokonaisvastanneiden lukumäärästä seuraavasti:
1) 31 kpl, 2) 25 kpl, 3) 18 kpl, 4-6) 12 kpl

7) Suomen viralliseksi ilmastorahoitukseksi voidaan luokitella vain kehitysyhteistyöksi luettava rahoitus eli oman pääoman ehtoiset sijoitukset, ei siis esimerkiksi lainoja.