Osakkeenomistajat ja osakepääoma 31.12.2017Osakepääoma 176 989 040 euroa


Suomen valtio 93,8 %
Finnvera Oyj 6,1 %
Elinkeinoelämän keskusliitto r.y 0,1 %