Grafiikkaa

Interaktiivinen graafi
Graafit ovat interaktiivisia. Voit tarkastella palkkien arvoja viemällä hiiren kaavion palkkien päälle. Kaavion sisältöä voi suodattaa klikkaamalla selitelaatikossa olevia palkkien nimiä. Kaavioiden latausvaihtoehdot löytyvät kaavion oikean yläkulman valikosta.

Salkku, milj. euroa

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Osakepääoma 45 64 64 87 89 93 105
Rahastosijoitus 57 68 71 78 89 70 67
Laina 151 142 115 129 151 193 222

Salkku ja maksamattomat päätökset, milj. euroa

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Salkku 253 274 250 294 329 356 393
Maksamattomat päätökset ja sitoumukset 172 146 178 221 235 255 276

Sijoituspäätökset instrumenteittain, milj. euroa

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Osakepääoma 11,13 4,51 41,70 14,05 24,58 23,35 47,52
Laina 11,59 33,76 36,95 91,33 54,33 128,56 120,05
Rahastosijoitus 9,74 17,57 10,90 10,00 4,59 0,00 32,94

 

Sijoituspäätökset maaryhmittäin, milj. euroa

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vähiten kehittyneet maat 15 19 25 39 39 42 39
Matalan tulotason maat 7 5 31 7 15 4 29
Alemman keskitulotason maat 13 20 6 39 27 79 111
Ylemmän keskitulotason maat 0 12 20 25 3 27 20
Venäjä 0 0 5 4 0 0 2

Sijoituspäätökset ja maksatukset

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rahoituspäätökset, milj. euroa 32 56 90 115 84 152 201
Maksatukset milj. euroa 43 59 34 73 77 81 114
Rahoituspäätökset, kpl 14 18 20 25 21 22 29

 

Salkku ja maksamattomat sijoituspäätökset sekä sitoumukset toimialaryhmittäin

(alkuperäisin arvoin, yhteensä 719 milj. euroa)
Vesi-, viemäri- ja jätehuolto 1,3
Hotellit ja matkailu 19,6
Maatalous 19,8
Valmistusteollisuus 21,1
Kuljetus ja varastointi 21,3
Tietoliikenne 29,6
Muu infrastruktuuri 40,9
Perusteollisuus 45,7
Metsätalous 90,9
Rahoitussektori 120,8
Rahastosijoitukset 121,5
Energia ja ympäristö 186,3

Salkku ja maksamattomat sijoituspäätökset sekä sitoumukset maanosittain

(alkuperäisin arvoin, yhteensä 719 milj. euroa)
Itä-Eurooppa ja Keski-Aasia 28
Välimeren alue 49
Kansainväliset 58
Etelä-Amerikka 107
Aasia 173
Afrikka 303